Zaina Arafat MIA ’09 (Photo: Carleen Coulter)
Caption: 
Zaina Arafat MIA ’09 (Photo: Carleen Coulter)